A’ hva’ for en gulerod?

D. 7 maj 2022 | Stine Sofie Løvkvist

Du står nede i dit lokale supermarked. Du har lige fået fri fra arbejde, og skal lige nå at købe de sidste gulerødder til Bolognesen, der skal laves til aftensmaden. Du går direkte hen til grønt-afdelingen og køber de gulerødder, du bedst kan lide. Betaler, ud i bilen, og kører hjem mod kødgryderne. 

Det sidder på rygraden. og du tænker måske ikke engang over hvilken opgave. du lige har formået at løse. Det er simpelt for dig og måske en af de lettere opgaver, du har klaret i dag.  

Men sådan er det ikke for alle.  

For nogle er din simple opgave et maraton, der skal løbes. Der skal skabes et overblik, før der kan købes gulerødder – Tages initiativ til at købe gulerødder – Besluttes hvilke gulerødder der skal købes – For til sidst at købe og kokkerer gulerødderne. Det er uoverskueligt, men det er samtidigt også en dagligdagsopgave, der hver dag skal løses i de mange bosteder, vi har i Danmark. Her støttes de enkelte borgere med selv at administrere og klare sådanne “gulerods-opgaver”. Borgernes bostøttere hjælper med at skabe overblik i det, der kan føles som kaos. De giver borgerne ressourcerne til bedre at klare sig selv, og tage vare om eget liv. Det kaldes hjælp til selvhjælp.  

Der arbejdes med mange forskellige slags opgaver på hvert enkelte bosted, her med varierende grad af støtte. Det er opgaver lige fra hjælp til indkøb, til arbejdet med individets selvopfattelse og egen grænsesætning. 

Støtte kan derfor komme i mange former og farver, men fælles er budskabet, ønsket og ‘guleroden’ de enkelte borgere får, gennem arbejdet med selvet – at leve mere selvstændigt og frit.  

Det mistede overblik ved indkøb af guleroden til aftensmaden, kan overføres til udfordringer med egen medicinadministrering. 
Innopendence’ mission er at styrke det enkelte menneske i ønsket om ansvar for eget liv og dermed øget selvstændighed. Herunder anerkender vi, at det er vigtigt at indtænke sikkerhed, således den enkelte bliver støttet behørigt i sin vej mod selvstændighed.  

Derfor har Innopendence’ medicinhusker InnoFree, indtænkt sikkerhed og tryghed. Det sker ved, at bostøtten eller andre relevante aktører altid kan få besked, hvis borgeren skulle glemme rettidigt medicinindtag. Derudover kan bostøtten altid tjekke borgernes egne evne til medicin-administrering, gennem vores historik-funktion i InnoFree’s tilknyttede webapplikation. Det giver mulighed for løbende understøttet vurdering af borgernes behov for støtte og dermed rammerne for selvstændigheden.  

Guleroden for borgerens egne evner bliver dermed løbende større under sikre rammer og trygge forhold.  

Kibodan A/S
Matrikel 1,
Højbro Plads 10, 1200 København K