Fik du låst døren i morges?

D. 9 marts 2022 | Stine Sofie Løvkvist

Vi kender det alle sammen – På vej ud ad døren I en fart, og et stykke væk fra hoveddøren, stiller vi os selv spørgsmålet “fik jeg låst efter mig?”. Et utrolig frustrerende spørgsmål, der til tider endda kan få os til at vende om på hælen for at gå tilbage og dobbelttjekke. 

Det og mere til, er hverdag for mere end 87.000 danskere. Her er hukommelsessvigtet ikke bare en hverdags problematik, men en decideret hæmning for socialt samvær, daglige gøremål og ikke mindst en forsvindende adfærd, fra de pårørende der står på sidelinjen til den demensramte borger. 

Demens påvirker mere end 87.000 mennesker. Det er et tal, der forventes at stige til cirka 134.000 i 2035, som følge af en stigende ældrebefolkning. Herved medregnes ikke de mange andre diagnoser og begrundelser, der kan være for hukommelsessvigt. 

Det har unægteligt en stor betydning for samfundet, plejepersonale, pårørende og den demensramte.  

Livet med demens skal dog ikke gå i stå. De demensramte skal kunne leve et værdigt og godt liv, uanset hvor langt de er i demenssygdommen. Et kerneområde og budskab Ældre Sagen arbejder stærkt på at udbrede.  

Men hvordan kan vi give mennesker med demens og deres pårørende en sikkerhed og tryghed ved at skabe et værdigt liv, som bl.a. indebærer daglige aktiviteter, selvstændighed og andre gøremål?  

Der er allerede nu mange tiltag, nogle af disse kan du læse mere om på Ældre Sagens hjemmeside her.

Innopendence tror på, at vi kan bidrage til livsglæden, selvstændigheden og sikkerheden, gennem vores produkt Innofree. Med Innofree får den demensramte påmindelse om deres medicinindtag, selvom de er ude til Bingo, hos en ven eller blot derhjemme. Innofree kan nemlig pakkes sammen og tages med i tasken. Skulle medicinen ikke blive taget rettidigt, til trods for dens højlydte alarm, får de pårørende eller plejepersonale en direkte besked om manglende medicinindtag. Det skaber tryghed for ikke at overse en potentiel fejlmedicinering.  

Så lad livet gå videre, lad selvstændigheden og livsglæden vare ved så længe som muligt – Benyt teknologien og andre relevante ressourcer der er til rådighed.  

For at kunne skrive denne artikel, er der blevet benyttet kilder fra Danmarks Statistik: https://videnscenterfordemens.dk/da/forekomst-af-demens-i-danmark og Ældre Sagen: https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/demens  

Kibodan A/S
Matrikel 1,
Højbro Plads 10, 1200 København K