Fra dosering til alarmering

D. 18 april 2022 | Stine Sofie Løvkvist

Tilbage i 1967, kom en dansk apoteker sammen med hans kone på ideen om at udviklede en doseringsæske. Ægteparret fandt nemlig ud af, at der var et behov for at organiserer den daglige medicindosering. Et behov, der stadig har stor relevans i dag nu skal der blot tænkes nyt og smartere. 

Parrets doseringsæskerne kom i produktion under navnet MEDIDOS. Firmaet Kibodan A/S blev etableret og med en senere udvidelse af MEDIMAX doseringsæsken, var doseringsæskerne nu at finde i hele Danmark og eksporten blev etableret til dele af Europa 

Tilbage i 2007 blev Kibodan opkøbt af Qvortrup Holding A/S. Her blev Klaus Qvortrup adminstrerende direktør og ejer af Kibodan A/S. Produktsortimentet blev nu udvidet med endnu to produkter, MEDINIZER® og MININIZER®, samt en hoftebeskytter under navnet HIPS® og missionen for Kibodan blev nu for alvor kampen mod fejlmedicinering. 

En mission, der kræver produktudvikling og eftertanke især fordi Klaus Qvortrup tilbage i 2017 opdagede, at det var tid til at tænke smartere. Det offentlige sundhedssystem havde nu ikke længere kun brug for hjælp til dosering, da det voksende antal tal borgere i social- og sundhedssektoren de seneste år, har betydet at sundhedsfagligt personale har skulle løbe hurtigere end aldrig før. En udvikling, som desværre ser ud til kun at forsætte, idet eksperter vurdere at antallet af ældre i hjemmeplejen forventeligt vil stiger med ca. 31% det næste årti. Derfor blev missionen om at mindske fejlmedicinering, vigtigere end aldrig før og visionen om at styrke den enkelte borgers selvstændighed igangsættes og fødes.  

Det resulterede i udviklingsprojektet Innopendence, som er har til formål at undersøge, konkludere og optimere på missionen om mindskning af fejlmedicinering og styrkelse af selvstændighed.  

Innopendence gik derfor fra dosering til alarmering og InnoFree blev i samarbejde med eksterne udviklingshuse, softwarevirksomhed og de danske kommuner – skabt.  

InnoFree er et tillægsprodukt til den originale MEDIMAX doseringsæske. Her indsættes MEDIMAX i InnoFree og den vil gennem innovation lyssensorer aflæse medicinindholdet i æsken, og alarmere derefter ved lyd på de ønskede tidspunkter medicinen skal indtages. Tages medicinen ikke, vil InnoFree sende en direkte besked til pårørende, plejepersonale eller anden relevant part. Det sikrer og minimerer mulig fejlmedicinering og styrker den enkelte borger i egen selvstændighed.  

Kibodan A/S
Matrikel 1,
Højbro Plads 10, 1200 København K